"Het leven is niet altijd maakbaar, maar er is meer van te maken dan je denkt"

Huib Rommers

Explore my Blog

Showcasing 7 Blog Articles

Blog 1 doeltreffend zijn

Dr. Steve Bonenberger (stevebonenberger.com) is een man die in zijn leven door diepe dalen is gegaan. Het doet dat echter op zo’n bijzondere manier dat jij en ik daar krachtig van kunnen profiteren. Hij leerde in de verschillende ‘valleien van tranen’ dat hij extra goed moest opletten wat er met hem gebeurde als hij diep in de put zat. Hij vertelt: ‘in de moeilijke perioden in mijn leven verloor ik eigenlijk alles. Wie ik dacht te zijn, wat ik deed, mijn dromen en doelen. Tegelijkertijd observeerde ik dat sommige eigenschappen en verlangens bleven. Sommige dromen gingen niet dood. Er waren bepaalde activiteiten die ik juist begon te ontplooien in deze tijden.

Blog 2 de voordelen van goalsetting

Het stellen van doelen hebben een onvoorstelbaar positief effect op je mentale gezondheid, je veerkracht en succes in het leven. Het lijkt erop dat het kiezen van een paar duidelijke en bereikbare voornemens je gelukkiger en effectiever maken. Zelfs op een biologisch vlak blijkt dat het geval te zijn.

Blog 3 moe en de diepere betekenis van het leven.

Ben je ooit moe geworden van het leven? Moe van de golven van wanhoop en ontmoediging die door het leven van alle dag rollen? Moe van de schijnbare zinloosheid van het bestaan?
Ik ken persoonlijk de verleiding om slachtoffer te worden van mijn negatieve emoties. Ik sta soms ook toe dat teleurstelling en angst op mij inbeuken tot ik buiten westen raak. Toch is er elke keer weer de gedachte dat ik meer macht heb dan ik oorspronkelijk dacht. Elke keer haal ik weer kracht uit de volgende gedachte: ‘wat als er een hogere macht is die mijn lot de goede kant op stuurt ondanks alle negatieve emoties of vervelende omstandigheden?’

Blog 4: Victor Frankl’s erfenis voor de moderne mens

Terwijl ik ‘mans search for meaning’ van Victor Frankl las, werd ik hoe langer hoe meer vervult met ontzag voor hem en ervoer ik persoonlijk het effect van zijn ideeën. Ik ben er van overtuigd dat zijn verhaal en zijn inzichten juist vandaag de dag van elementair belang zijn voor allen die verlangen naar een zinvol en vervullende leven. Juist hij was iemand die uit eigen bittere ervaringen wist hoe je de existentiële leegte te lijf moest gaan en ondanks onvrijwillig lijden een weg kon banen naar een bloeiend en florerend leven. Deze weg ontsloot hij niet alleen door zijn kennis van de psychoanalyse maar vooral door zijn doorleefde inzichten die hij verkreeg in de concentratie kampen.

Blog 5: Het waarom achter de reden

Victor Frankl was een Oostenrijkse neuroloog, psychiater en holocaust overlever (lees ook mijn vorige blog en kom meer over hem te weten). Hij verwierf bekendheid om zijn boek “Man’s Search for Meaning“, waarin hij zijn ervaringen in concentratiekampen beschrijft en zijn inzichten over de universele zoektocht naar zin en doel. Hoewel Frankls ideeën meer dan 70 jaar geleden opgang vonden, zijn ze vandaag de dag nog steeds zeer relevant.

Blog 6 De helden reis ontrafelt

De reis van de held is een verhaalpatroon bestaande uit 12 elementen. De mytholoog Joseph Campbell heeft deze elementen geïdentificeerd door duizenden verhalen, mythen en religies met elkaar te vergelijken. Op basis van zijn bevindingen heeft hij een model ontworpen (zie de afbeelding hierboven als referentie). Dit model illustreert de reis van een held die op een zoektocht gaat, uitdagingen aangaat, en uiteindelijk naar huis terugkeert met nieuwe wijsheid en kracht.

Blog 7 de Michelangelo mindset

De Italiaanse beeldhouwer, schilder, dichter, architect en ingenieur Michelangelo (1475 -1564) is één van de grootste kunstenaars aller tijden. Je hebt vast wel eens iets van hem gezien of gehoord. Tot op hoge leeftijd produceerde hij aan de lopende band het ene wonderbaarlijke kunstwerk na het andere. Hoewel hij tijdens zijn leven mondjesmaat wat geld en eer voor zijn werk kreeg, moest hij regelmatig strijden tegen de armoede en gekmakende bemoeiing van invloedrijke mensen. Michelangelo zag deze dagelijkse worsteling met pijnlijke beperkingen, tegenwerking en problemen als een welkome prikkel voor zijn creatieve geest. Zijn projecten waren scheppende geboortes waarvan de diepe fysieke en mentale pijnen alleen bij hem bekend waren.