"Waarom wil ik overleven? Waarom wil ik gedijen? Waartoe? Waar komt dat verlangen vandaan?"

Het waarom achter de reden

Inleiding

Victor Frankl was een Oostenrijkse neuroloog, psychiater en holocaust overlever (lees ook mijn vorige blog en kom meer over hem te weten). Hij verwierf bekendheid om zijn boek “Man’s Search for Meaning“, waarin hij zijn ervaringen in concentratiekampen beschrijft en zijn inzichten over de universele zoektocht naar zin en doel. Hoewel Frankls ideeën meer dan 70 jaar geleden opgang vonden, zijn ze vandaag de dag nog steeds zeer relevant.

Het waarom achter het waarom

Een van Frankl’s belangrijkste inzichten was dat mensen een gevoel van doel of betekenis nodig hebben om te overleven en te gedijen. Als ik de voorgaande zin lees denk ik bij mezelf. Ja maar waarom. Waarom heb ik dat nodig. Waarom wil ik overleven? Waarom wil ik gedijen? Waartoe? Waar komt dat verlangen vandaag? Het waarom achter het waarom houdt mij al bezig sinds mijn volwassing wording. En hoewel ik in talloze gebieden van mijn leven diepe vervulling en zingeving ervaar, lijkt dat nog niet te leiden tot antwoorden op de vraag waarom ik hunker naar zingeving. Ik ben benieuwd of jij jezelf deze existentiële vragen ook stelt. Ik zou willen dat ik met jou eens van gedachten kon wisselen over die diepere vragen. Als jij dat verlangen deelt, stuur mij een berichtje via: https://creativelifecrafting.com/contact/

Veerkracht

Hoe dan ook, Frankl merkte op dat degenen die in staat waren ‘hun reden voor het bestaan’ te vinden meer kans hadden de concentratiekampen te overleven dan degenen die dat niet deden. Dit idee wordt ondersteund door recenter onderzoek, dat heeft aangetoond dat mensen met een zingeving veerkrachtiger zijn en een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid hebben.

Het waarom achter de reden

Beelden

Frankl’s ideeën kunnen ook van nut zijn als tegengif tegen het moderne en eenzijdige mens-, wereld-, en godsbeeld. Door de secularisatie is het idee van samen lijden, lijden voor anderen en het onzelfzuchtig dienen van de het algemene belang op de achtergrond geraakt. Ook de geestelijke connectie met God en zijn beloften op een zelf overstijgende levensbedoeling verdween uit het gezamenlijk bewustzijn. Daarnaast sijpelde de eeuwige betekenisverlening in de relatie met de Heer weg in de goten van de moderne ideologie. Het is mijn overtuiging dat velen het leven als zinloos ervaren en het werk als onzinnig en monotoon. Het mechanistische mensbeeld (de mens als futiel onderdeel in een grote bureaucratische machine en technocratische computer) leidt in toenemende mate tot leegte, stress en maatschappelijke druk. De ideeën van Frankl kunnen mensen helpen nieuwe levensovertuigingen te vinden, betekenis te vinden in hun lijden en veerkracht te te ontwikkelen bij tegenslag.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen met zingeving veerkrachtiger zijn en een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid hebben.

Heling

De handvatten die Frankl aanreikt hebben daarbij de potentie om scheuren die de COVID-19 crisis heeft veroorzaakt in gezinnen en families te helen. De polarisatie en stress die op familiale en vriendschappelijke relaties is losgelaten is ongekend. Voor velen is het traumatisch en overweldigend geweest. Velen hebben het gevoel dat ze achtergelaten zijn met de brokstukken van wat ooit een liefdevol netwerk van familie en vrienden was. Dat is schokkend. Desalniettemin biedt het verhaal van Frankl hoop dat er uit de hopeloze brokstukken weer een nieuw mozaïek gelegd kan worden. Een prachtige methode hiervoor is family future crafting. Mocht je daar meer over willen check dan https://creativelifecrafting.com/coaching/

Gemeenschap

Frankl’s wijsheden over zin en doel hebben, zijn niet alleen veelzeggend voor jou en je directe relaties maar spreken ook tot ons als geheel. Frankl betoogt dat ieder mens die streeft naar een positief doel en diepere betekenis in het leven een transformatieve bouwsteen vormt die actief bij draagt aan het creëren van een gezonde en rechtvaardige samenleving. Hij betoogde dat wanneer mensen streven naar zingeving, zij meer geneigd zijn zich in te zetten voor hun gemeenschap, meer compassie tonen en samen willen werken aan een betere wereld.

Business revitaliseren

Frankl’s inzichten zijn ook in toenemende mate relevant voor organisaties en bedrijven, zeker wanneer je kijkt naar de enorme macht van ‘big corporate business.’ Leiders en werknemers lopen het gevaar zichzelf en het bedrijf te zien als een cluster van zielloze machine onderdelen. De menselijkheid, de levenskracht en de diepe behoefte aan betekenisverlening kunnen daardoor ondersneeuwen en uitdoven. Wanneer organisaties zich toewijden om werk te maken van de diepe menselijke behoeften naar gezamenlijke doeltreffendheid is er niets dat hun succes in de weg staat. Juist wanneer werknemers ervaren dat hun verlangen naar doel en betekenis serieus genomen wordt en betrokken wordt bij het algemene belang dan zal iedereen gemotiveerder, productiever en meer verbonden zijn met de organisatie.

Wanneer je als bedrijf geïnteresseerd bent in hoe, neem contact op via: https://creativelifecrafting.com/team-crafting/

Kortom, de ideeën van Victor Frankl zijn vandaag de dag nog steeds belangrijk en winnen naar mijn mening aan kracht. En dat is zo vreemd aangezien ze een kader bieden voor het begrijpen van de menselijke zoektocht naar zin en doel en de bron vormen voor vernieuwing van mensenlevens, samenlevingen en bedrijven.

Uitdaging

Elke dag dat ik langer ziek ben, krijg ik de kans om te reflecteren op wat het leven zinvol, betekenisvol en waardevol maakt. Ik krijg volop de kans om niet toe te geven aan wanhopige en angstige gedachten. Ik leer dat ik het beste kan focussen op mijn leven te geven voor anderen. Ik probeer zoveel mogelijk van wanhoop, slachtofferschap en angst vandaan te blijven door het iedere dag recht in het gezicht te kijken en te zeggen: ‘jullie gaan niet winnen. Ik kies voor het leven en leven in overvloed ondanks mijn uitzichtloze situatie. Ik zal een nieuw doel vinden en uit deze situatie zal nieuw leven voort komen voor mij en voor de wereld om mij heen.’

Natuurlijk ben ik super benieuwd hoe deze blog bij jou binnenkomt. Ik zou het ongelofelijk waardevol vinden als jij de moeite nam om met mij je ervaringen te delen. Ik moedig je aan om contact op te nemen via https://creativelifecrafting.com/contact/

Steun mijn MISSIE en PROFITEER van mijn inzichten

Order the English Ebook here.

The English paperback will be available early 2023.

Reageren? Gebruik het onderstaande formulier.