Lees wat anderen vinden

Mensen en organisaties zijn voortdurend in beweging. Ik ben gefascineerd door wat mensen drijft en beweegt. Als docent sport & bewegen, onderwijskundige en spreker wil ik bijdragen aan jouw (lees ook jullie) beweging richting je doelen, dromen en een vervullend leven. Het is mijn passie om jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen. Wellicht kan ik met mijn lezing een waardevolle bijdrage leveren aan jouw of jullie proces. Het is mogelijk om mij te booken voor je event, conferentie, vergaderingen, congressen, symposia, onderwijsdagen en andere samenkomsten.

Mijn spreekbeurten zijn altijd dynamisch, interactief, inhoudelijk sterk en afgestemd op jouw of jullie behoeften.

Focus: onderstaande doelgroepen behoren tot met speciale interesse en expertise:

  • docenten, leidinggevenden en opleiders
  • studenten en leerlingen (vo, mbo, hbo en wo)
  • professionals in de secundaire en tertiaire onderwijs omgeving; zoals verzuim coördinatoren, ambtenaren en professionals uit ondersteunende organisaties
  •  ondernemers en bedrijven
  •  jongeren groepen
  •  jeugdwerkers
  •  ouders

Mensen en organisaties zijn voortdurend in beweging. Ik ben gefascineerd door wat mensen drijft en beweegt. Als docent sport & bewegen, onderwijskundige en spreker wil ik bijdragen aan jouw (lees ook jullie) beweging richting je doelen, dromen en een vervullend leven. Het is mijn passie om jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen. Wellicht kan ik met mijn lezing een waardevolle bijdrage leveren aan jouw of jullie proces. Het is mogelijk om mij te booken voor je event, conferentie, vergaderingen, congressen, symposia, onderwijsdagen en andere samenkomsten.

 

Mijn spreekbeurten zijn altijd dynamisch, interactief, inhoudelijk sterk en afgestemd op jouw of jullie behoeften.

Samen actief zijn in een andere omgeving helpt om uit je dagelijkse sleur te komen. Die condities zijn uitermate geschikt om persoonlijk en als team te groeien. Nadenken over een toekomstvisie, dromen en doelen is gewoon niet zo eenvoudig. Met effectieve fysieke, mentale en cognitieve prikkels kan er een goed begin gemaakt worden met team crafting, problem solving en het vinden van de ideale toekomst van jou en je bedrijf. Tijdens de team dag of retraite worden er tools aangereikt om praktisch en organisch als team te groeien en samen nieuwe levels te bereiken ver nadat de team dag is beëindigd. Book hier je onvergetelijke team dag.

Tijdsduur: 8 uur

 

  • Training (creative) life crafting programma voor mentoren en begeleiders.

 

Studenten kunnen met behulp van een ‘evidence-based’ (creative) life crafting interventies, in korte tijd en relatief goedkoop, snel betere studieresultaten behalen. De interventie is gebaseerd op onderzoek dat gedaan is door Schippers et al. Doormiddel van schrijfopdrachten worden studenten geholpen na te denken over dromen, doelen en passies. Daarbij worden ze gestimuleerd om concrete plannen te maken en hun dromen en doelen te delen met de wereld om hen heen. De mentor of begeleider speelt een cruciale rol in de begeleiding van de interventie en alsook de inhoud ervan te gebruiken tijdens gesprekken en coaching sessies. De training bereid onderwijsprofessionals in korte tijd voor om maximaal te profiteren van de inzichten rondom goalsetting, life crafting, de ontwikkeling van creatieve vermogens, problem solving en krachtgericht begeleiden. Naast inzichten ontvangen de deelnemers handige tools en vaardigheden om jonge mensen diepgaander te begeleiden tijdens hun studie en persoonlijke ontwikkeling. 

Wat anderen vinden

Het programma bevat iedere maand een online les moment. De groep bevat ongeveer 12 deelnemers. De focus van de online cursus is de persoonlijke ontwikkeling en het life crafting proces van de deelnemers. Het van en met elkaar leren is vormt de kern van de cursus. Voorafgaande aan de bijeenkomst bereiden de cursisten zich voor op de bijeenkomst. De voorbereiding bestaat uit het lezen van relevante literatuur, maken van schrijfopdrachten en in de praktijk oefenen en toepassen van verworven inzichten, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een dankbaarheidsbrief.  De inzichten en wijsheden zijn gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek en theorievorming rondom goalsetting en life crafting (Prof. Dr. Michaéla Schippers en anderen). Tijdens de bijeenkomsten wordt er teruggegrepen op de input vanuit de voorbereiding, delen deelnemers hun processen, is er ruimte actieve coaching en worden nieuwe opdrachten uit gezet. Het doel van de cursus is deelnemers over een langere periode begeleiden in hun (vernieuwde) zoektocht naar doel en betekenis in het leven.

Tijdsduur: 12 maanden, één keer in de maand 1,5 uur

Scholen en bedrijven kunnen Huib in huren voor in-house traject van twee maanden. Tijdens deze maanden neem ik de organisatie en haar werknemers mee in implementatie van het curriculum, lesinhouden en creativiteitsprogramma. Bekijk de clip om het eindproduct van het traject te zien (link) en poster (nog toevoegen) en artikel (nog toevoegen).

Tijdsduur: 2 maanden

Problemen zijn er in alle soorten en maten. Ongeacht de complexiteit en de hardnekkigheid van de belemmeringen de training creative problem solving kan snel en effectief soelaas bieden. De inzichten van deze training zijn gefundeerd op de positieve psychologie en de theorieën van creative problem solving (Izakson & Treffinger, 2004). De training is  gericht op het activeren van de creatieve vermogens en het kristalliseren van problemen. Deze training heeft een grote vaart, is interactief en leidt tot concrete resultaten.

 

Tijdsduur: 2-3 uur.

Studenten geleiden op een duurzame verdiepende manier is niet eenvoudig. Laat staan dat jou coaching leidt tot een transformatie die leidt tot een positieve gedragsverandering. Deze training helpt jou om juist dat te bereiken. De training is gefundeerd op de theoretische en praktische concepten van Prof. Dr. Korthagen, Csyckzentmihali en Seligman.

Tijdsduur: 2-3 uur

De training beoogt het leertheoretisch kader van de school of het bedrijf in kaart te brengen en vandaar uit een vertaalslag te maken naar leert theoretische principes (casuïstiek) en leer strategieën. Daarbij worden deelnemers geholpen om deze inzichten te vertalen naar hun beroepspraktijk. Op die manier worden professionals gevoed en bekrachtigd hun ideeën rondom leren te verfijnen en effectief te gebruiken in hun lessen of werkzaamheden. De ideeën van deze training zijn onttrokken aan de theorieën van Bolhuis (leren en veranderen) en Kirschner (o.a. Op de schouders van reuzen).

Tijdsduur: 2-3

Volg mij op Linkedin